Skip To Content
Doseg pri vožnji z električnim pogonom

Merjenje dosega z električnim pogonom

Doseg električnih avtomobilov so merili s standardiziranim preskusnim postopkom v Evropi: NEDC.

Tega je zamenjal "globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila" (WLTP). S preskusnim postopkom WLTP izmerjeni doseg Corse-e je do 337 km*. Seveda se največji doseg pri vsakodnevni uporabi razlikuje tako od podatka NEDC kot od vrednosti WLTP. Na doseg vplivajo dejavniki, kot so značilnosti cestišča, vremenski pogoji, slog vožnje in dodatne obremenitve.

 

Novi vozni cikel WLTP upošteva situacije, ki so bliže vsakdanji uporabi, kot pri trenutnem standardu NEDC. Tako lahko bolje ocenimo dnevno porabo.

 

WLTP vključuje:

  • Bolj realistično vozno dinamiko in zunanje temperature
  • Večjo preskusno razdaljo
  • Višje povprečne in maksimalne hitrosti
  • Krajši čas ustavitve
  • Več zaviranja in pospeševanja

 

Več o načinih merjenja NEDC in WLTP najdete tukaj.

 

* Podatki o dosegu Opel Corse-e (kombinirano) 329 do 337 km (odvisno od vgrajene opreme) so bili določeni v skladu z metodologijo preskusnega postopka WLTP (R (ES) št. 715/2007, R (EU) št. 2017/1151). Vsakodnevna uporaba se lahko razlikuje in je odvisna od različnih dejavnikov. Mednje sodijo še posebej osebni slog vožnje, značilnosti poti, zunanja temperatura, ogrevanje/klimatiziranje, predhodno prilagajanje temperature.

Pojdite dlje

Izkoristite svojo Opel Corso-e kar najbolje s poznavanjem glavnih dejavnikov, ki vplivajo na Doseg in kako nanje odreagirati

Hitrost
Hitrost je najbolj pomemben dejavnik pri dosegu. Pri npr. konstantni hitrosti 130 km/h je doseg vaše Corse-e v primerjavi z WLTP  prepolovljen. 
Način vožnje
Vsakič, ko pospešite, izgubite energijo. In vsakič, ko zavirate naglo, morate znova pospešiti. Način ekološke vožnje in rekuperativno zaviranje vaše Corse-e vam lahko pomaga prihraniti do 15% vašega dosega! 
Udobje in ogrevanje

Razlika v dosegu zaradi ogrevanja, se lahko med letnimi časi giblje do 35%, saj se energija črpa neposredno iz baterije. Predpriprava vaše Corse-e med polnjenjem je odličen način za ohranitev dosega in udobno potovanje.

 

 

NASVET: Prikazan doseg vaše Corse-e, tudi ko je popolnoma napolnjena, napoveduje, da temelji na prejšnjem voznem vedenju. Če upoštevate dejavnike, ki vplivajo na območje (npr. hitrost, način vožnje, ogrevanje), se bo območje za prikaz dosega prilagodilo vašim novim voznemu obnašanju.

Podatki o dosegu vozila Opel Corsa-e (kombinirani) 329 km do 337 km (odvisno od dodatne opreme), določeni v skladu z metodologijo preskusnega postopka WLTP (R (EC) št. 715/2007, R (EU) št. 2017/1151. Vsakodnevna uporaba se lahko razlikuje in je odvisna od različnih dejavnikov, zlasti: osebni stil vožnje, lastnosti poti, zunanja temperatura, ogrevanje / klimatizacija, predpriprave vozila.