Skip To Content
Izjave o skladnosti

Izjave o skladnosti

Naša vozila so opremljena s sistemi, ki oddajajo in/ali sprejemajo radijske valove, kot določa Direktiva 1999/5/EU ali Direktiva 2014/53/EU.