Skip To Content
Novi podatki o porabi goriva
Da bi izmerili porabo goriva in ali je vozilo skladno s strogimi zahtevami glede omejitev emisij, morajo vsi novi avtomobili opraviti standardiziran preskusni postopek. Od 1. septembra 2017 je začel v Evropski uniji za nova osebna vozila veljati novi 'Svetovno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila' (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure - WLTP). Nasledil je 'Novi evropski vozni cikel' (New European Driving Cycle - NEDC), ki je bil v uporabi od leta 1992. Na tej strani boste našli najpomembnejša dejstva o ciklu WLTP in kako se razlikuje od cikla NEDC, pa tudi informacije o standardu EURO 6d-TEMP in njegovi povezavi s postopkom ugotavljanja emisij pri dejanski vožnji (Real Driving Emissions - RDE).
 

WLTP v primerjavi z NEDC

WLTP NEDC
Temperatura pri zagonu 14°C 20-30°C
Čas cikla
30 min 20 min
Delež časa mirovanja
13% 25%
Razdaja cikla pribl. 23 km
pribl. 11 km
Hitrost Povprečna: 46.6 km/h
Največja: 131 km/h
Povprečna: 34 km/h
Največja: 121 km/h
Pogonska moč

Povprečna: 7 kW

Največja: 47 kW

Povprečna: 4 kW
Največja: 34 kW
Vpliv opreme za doplačilo, klimatske naprave in kotalnega upora.
Upoštevan je vpliv opreme ya doplačilo na maso, aerodinamiko in kotalni upor. Brez klimatske naprave.
Podatki upoštevajo samo kotalni upor.

WLTP: realnejši podatki o porabi

Novi vozni cikel WLTP upošteva situacije, ki bolje odražajo vsakodnevno uporabo kot standard NEDC. Tako boste natančneje ugotovili dnevno porabo goriva.

 

Svetovno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP) so za nove modele vozil uvedli 1. septembra 2017. 12 mesecev pozneje je zakonsko predpisan za vsa osebna vozila in nasledi prej uporabljani novi evropski vozni cikel (NEDC). Čeprav je to še vedno laboratorijski preskus, so WLTP uvedli z namenom zagotavljanja podatkov o porabi, ki natančneje odražajo dejanske razmere pri vožnji in zagotavljajo novo raven preglednosti.

 

WLTP upošteva:

  • Realnejšo vozno dinamiko in zunanje temperature
  • Večje razdalje pri preskusu
  • Večjo povprečno in največjo hitrost
  • Krajši čas ustavljanja
  • Več zaviranja in pospeševanja

 

Na podatke, ugotovljene z voznim ciklom WLTP, vpliva oprema za doplačilo.

 

Kaj je vozni cikel WLTP?

Kaj je vozni cikel WLTP?

Vozni cikel WLTP sestavljajo različne faze, ki temeljijo na profilih vsakodnevne vožnje voznikov po vsem svetu. V primerjavi z NEDC je bolj dinamičen, vključuje manj faz ustavljanja in večje hitrosti v daljšem časovnem obdobju, da odraža vozne pogoje današnjega časa.

 

Vsaka kombinacija motorja in menjalnika določenega tipa vozila se preveri z glede porabe najvarčnejšo in najpotratnejšo različico opreme vozila. Čeprav je z uvedbo WLTP prišlo do povečanja vrednosti objavljenih podatkov o porabi goriva in vrednosti CO2, so te vrednosti veliko bližje dejanski porabi goriva in emisijam CO2.

Preberite več Prikaži Manj

Euro 6 in vožnja

WLTP RDE
Temperatura 14°C - 23°C
3°C - 30°C
Zmerni preskusni pogoji

Masa
Prazno vozilo
+ voznik + 15% natovorjeno

Do 90% dodatno natovorjeno
Trajanje
30 minut
90 - 120 minut
Poti
Določen cikel
Poljubna pot (mesto, podeželje, avtocesta) znotraj okvira preskusnih pogojev

Preskus v dejanskih pogojih.

V skladu z novim emisijskim standardom Euro 6d-TEMP bodo morala vozila uradne emisije v prihodnje dokazati pri strožjih preskusnih pogojih. To pomeni, da bodo morale biti mejne vrednosti za emisije dušikovih oksidov (NOx) in emisije delcev v skladu z novim laboratorijskim preskusom WLTP, obenem pa bodo morale biti potrjene tudi s preskusom v vsakodnevnih pogojih.

 

Preskusni postopek za ugotavljanje emisij pri dejanski vožnji RDE (Real Driving Emissions) ne zahteva fiksnega voznega cikla; razdalja, pospeševanje, zunanja temperatura, veter in razmere v prometu je možno prosto izbirati znotraj danih statističnih omejitev.