REACh

Opel podpira temeljne cilje uredbe REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – registracija, ovrednotenje, odobritev in omejitev snovi, ki so izdelane ali uvožene v EU.) – ključne uredbe za nadzor kemikalij v EU, namenjene zaščiti človeškega zdravja in okolja pred tveganji izpostavljenosti kemikalijam. Zakon je začel veljati 1. junija 2007.
Člen 33 uredbe REACh od proizvajalcev izdelkov, ki vsebujejo snovi, naštete na seznamu kandidatk, v koncentracijah nad 0,1 % mase, zahteva, da uporabniku zagotovijo dovolj informacij za varno uporabo izdelka.
To je v skladu z našo lastno zavezo vzpodbujanja odgovorne proizvodnje ter uporabe naših vozil in rokovanja z njimi.