IZJAVE O SKLADNOSTI.

To vozilo je opremljeno s sistemi, ki oddajajo in/ali sprejemajo radijske valove, kot določata Direktiva 1999/5/ES ali Direktiva 2014/53/EU. Proizvajalec sistemov izjavlja, da so sistemi skladni z Direktivo 1999/5/EU ali Direktivo 2014/53/EU.


Dodatek k navodilom za uporabo