Konec uporabe

Recikliranje za naše okolje.

Ker se zavedamo, kako pomembno je okolje, smo povečali učinkovitost našega postopka recikliranja z uporabo izdelkov, ki so od samega začetka zasnovani za recikliranje.

 

Oplova zasnova za recikliranje je ključni element odgovorne uporabe naših izdelkov. Prizadevamo si tudi za zmanjšanje količine odpadnih snovi pri proizvodnji in na koncu življenjske dobe vozila. Oplova zasnova za recikliranje je del naše zavezanosti okolju in varovanju dragocenih materialov in energetskih virov.

ZASNOVA ZA RECIKLIRANJE

Odgvornost integriranega izdelka

Razvoj

 • Ocene življenjskega ciklusa
 • Izogibanje kritičnim materialom

 

Proizvodnja

 • Uporaba recikliranih materialov

 

Uporaba

 • Odlagališče pri trgovcu (ravnanje z odpadki)
 • Rezervni deli

 

Predelava

 • Predelava vozil
 • Zaščita okolja načrt recikliranja
 • Direktiva EU o izrabljenih vozilih
PREBERITE VEČ PRIKAŽI MANJ

Elementi zasnove za recikliranje

 • Trajnostno usmerjena izbira materialov
 • Zasnova za zaščito okolja
 • Zasnova za načrt recikliranja

Opel ima že dolgo tradicijo uporabe recikliranih materialov, poimenovanih tudi reciklati. Do danes se je uporaba recikliranih materialov nenehno povečevala. Za uporabo v proizvodnji je bilo izbranih in odobrenih že več kot 230 recikliranih plastičnih materialov. S tehnične perspektive je bilo narejeno veliko za povečanje deleža uporabljenih recikliranih materialov.

 

 

Tako kot primarne surovine morajo tudi reciklati izpolniti iste tehnične zahteve. Reciklirani materiali so zaželeni, če se zaradi tega ne poveča cena posameznega dela. Kakovost ne sme biti nikoli ogrožena. Naša ekipa za recikliranje naredi vse za ohranjanje videza in občutka odlične kakovosti, mehanske in toplotne trpežnosti ter standardov delovanja.

 

Zaradi visokih standardov in kakovosti je možno naše reciklirane materiale zdaj uporabiti tudi za vidne dele in ne le za neopazne dele v Oplovih avtomobilih.

Uporaba recikliranih materialov

Označeni deli se lahko izdelajo iz recikliranih materialov (primer: Insignia)

ZASNOVA ZA PREDELAVO

Konec življenjskega cikla vozila

Dobava

Zadnji lastnik dostavi izrabljeno vozilo pogodbenemu podjetju za razgradnjo. Po pregledu vozila v podjetju za razgradnjo izdajo zahtevano potrdilo o uničenju.

Načrt recikliranja in zaščita okolja

Najprej v podjetju za razgradnjo odstranijo akumulator in nevtralizirajo varnostne blazine. Nato odstranijo gorivo in druge delovne tekočine izrabljenega vozila. Te vključujejo motorno olje, olje v menjalniku, zavorno tekočino, hladilno tekočino in hladilno sredstvo v sistemu klimatske naprave.

Demontaža

Naslednji korak je demontaža komponent in sistemov, ki omogoča, da se jih lahko uporabi kot rabljene dele ali kot osnovo za obnovljene dele. Če je to ekonomsko sprejemljivo, odstranijo plastiko in steklo za recikliranje.

Skladiščenje

Okolju nevarne materiale zberejo in jih pozneje dostavijo specializiranim podjetjem za ponovno uporabo ali uničenje.

Drobilnica

Predhodno obdelani deli karoserij so dostavljeni v drobilnico, ki izrabljene karoserije predela v kose in jih razvrsti v različne skupine za nadaljnje recikliranje ali ponovno uporabo.

Tehnologija za drobilnico (PST)

Ločeni delci materialov iz drobilnice gredo v nadaljnjo obdelavo z različnimi tehnologijami (magnet, vrtinčasti tok, plavitev), ki omogočajo zbiranje delcev materialov, primernih za uporabo v obliki sekundarnih surovin.

Recikliranje/ponovna uporaba/odlagališča

Delce materialov iz drobilnice in obratov za drobilnico (PST) je možno reciklirati (npr. kot nadomestek za premog v plavžih ali v napravah za odstranjevanje vode iz blata) ali jih ponovno uporabiti v industriji cementa. Ta niz postopkov omogoča ponovno uporabo 95 % vozila in drastično zmanjša količino preostalih odpadkov za odlagališča.

OMREŽJE ZA PREVZEM IZRABLJENIH VOZIL

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID iso-certifications
Title Сертификати ISO
Pretext
Icon to Display

Certifikati ISO 14001/50001.

Naši proizvodni obrati in nekatera neproizvodna mesta vzdržujejo sisteme za okoljsko upravljanje v skladu s certifikatom ISO 14001. Standard ISO 14001 predstavlja globalno priznani temelj za razvoj sistemov za okoljsko upravljanje, ki omogočajo doseganje okoljskih ciljev, upravljanje obveznosti glede skladnosti in izboljšanje okoljskega delovanja. Poleg tega je naša tovarna v Zaragozi certificirana v skladu s shemo EMAS. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, shema za okoljsko upravljanje in revizijo) je prostovoljni instrument, ki temelji na Uredbi EU 1221/2009 ter podjetjem in organizacijam vseh velikosti in iz različnih panog pomaga stalno izboljševati njihovo okoljsko delovanje.

 

Večina naših sistemov za upravljanje z energijo je certificiranih v skladu s standardom ISO 50001. Certifikat ISO 50001 je namenjen podpori podjetjem iz različnih panog pri učinkoviti uporabi energije za zmanjšanje stroškov in varčevanje z viri. Podjetjem omogoča razvoj in izvajanje učinkovitih energetskih politik ter uporabo analiz podatkov za pregled doseganja ciljev.

 


Z našim postopkom prevzema izrabljenih vozil.

Vedno smo se po najboljših močeh trudili, da smo bili okolju prijazni, a recikliranje zdaj ni več samo izbira, ampak je predpisano z zakonom. 8. junija 2006 je na Irskem začela veljati uredba o izrabljenih vozilih (ELV). Pobuda za recikliranje, ki od proizvajalcev zahteva zmanjšanje količine odpadnih snovi med proizvodnjo vozil in na koncu življenjskega cikla vozila.

 

Od leta 2011 lahko lastniki vrnejo vse Oplove avtomobile Oplovim pogodbenim partnerjem za prevzem odsluženih vozil. To je brezplačna storitev, za katero veljajo določeni pogoji (glejte spodaj).

 

Želimo zagotoviti, da bo vaše odsluženo vozilo reciklirano na do okolja prijazen način. Zaradi tega s certifikatom neodvisnih strokovnjakov v skladu z zakonom zagotovimo, da vse naše lokacije za prevzem odsluženih vozil izpolnjujejo vse zakonske zahteve uredb o izrabljenih vozilih. Naši strokovnjaki za recikliranje preverijo tudi vsakega od naših partnerjev za prevzem vozil ter vse postopke in dokumentacijo vseh vstopnih in izstopnih tokov materialov.

Za brezplačen prevzem mora vaš izrabljeni Opel izpolnjevati naslednje pogoje:

Uredba o izrabljenih vozilih od proizvajalcev motornih vozil in uvoznikov zahteva prevzem vseh prodanih vozil (ne glede na datum prve registracije vozila) ob koncu njihove življenjske dobe ter njihovo razgradnjo na do okolja odgovoren način.

 

Izrabljeno motorno vozilo vsebuje več kot 30 kg nevarnih snovi (svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, PCB, olja, tekočine proti zmrzali, zavorne tekočine, gorivo, akumulator), zaradi katerih ga uvrščamo med nevarne odpadke. 

 

V Sloveniji je sistem razgradnje izrabljenih vozil urejen v okviru skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili, katerega nosilec je družba EKOMOBIL d.o.o., ki je edina v Sloveniji, ki ima vsa pooblastila Opel Slovenija za zbiranje, prevzemanje, obdelavo in odstranjevanje izrabljenih vozil na okolju prijazen način (http://www.eko-mobil.si).

 

Opel Slovenija omogoča zadnjemu lastniku vozila brezplačno oddajo vozila v razgradnjo na pooblaščena zbirna mesta (http://www.eko-mobil.si/zbiralna_mesta). Lastnik ob oddaji izrabljenega vozila pridobi potrdilo o razgradnji, s katerim vozilo odjavi iz prometa. Na podlagi potrdila o uničenju vozila lahko na DARS odda zahtevek za nadomestno vinjeto ter v primeru, da je vozilo še registrirano, povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest ter avtomobilskega zavarovanja.

 

Pogoji brezplačno za oddajo vozila:

 

Vozilo mora biti:

 • oddano na s strani Opel Slovenija pooblaščena zbirna mesta izrabljenih vozil (http://www.eko-mobil.si/zbiralna_mesta),
 • brez dodatnih odpadkov, ki niso sestavni deli ali materiali vozila (npr. dodatne izrabljene pnevmatike, komunalni odpadki, …),
 • oddano v celoti z vsemi bistvenimi sestavnimi deli, vključno z motorjem, menjalnikom, podvozjem, kolesi in katalizatorjem (če je del opreme) ter elektronsko opremo.

 

Predajte svoje izrabljeno vozilo našemu zunanjemu partnerju za prevzem vozil in izstavil vam bo Potrdilo o razgradnji vozila (Certifikat o uničenju - CoD), ki vam bo služilo za odjavo vozila iz prometa. Lahko ste mirni, saj bodo vaše staro vozilo razgradili na do okolja najprijaznejši način.

 

Poiščite najbližjega Oplovega partnerja za prevzem vozil:

ODKRIJTE VEČ