Skip To Content
Podjetje

Podjetje

Prizadevamo si biti vodilni ponudnik trajnostne mobilnosti. Za nas je skladnost z okoljsko zakonodajo, ki ureja delovanje objektov in izdelkov, temeljnega pomena. Prav tako priznavamo in spoštujemo temeljno človekovo pravico do čistega zraka, čiste vode in ohranjanja okolja. Zavezani smo k spodbujanju okoljske odgovornosti med našimi zaposlenimi, trgovci, dobavitelji, strankami in lokalnimi skupnostmi s spodbujanjem kulture skrbi in odnosa do okolja ter z vključevanjem v dialog in dejavnosti za ohranjanje okolja. S svojo okoljsko in energetsko politiko se Stellantis zavezuje k zahtevnim ciljem, ki zmanjšujejo okoljski vpliv našega poslovanja na sedanje in prihodnje generacije, skupnosti in vire.  

 

Environmental Stewardship of Manufacturing Operations