Skip To Content
Podjetje

Podjetje

Trajnostna družbena odgovornost podjetja

Vsako leto izdamo poročilo o trajnosti, ki vključuje široko paleto tem od okolja in prizadevanja za CO₂-nevtralno proizvodnjo avtomobilov, družbene odgovornosti in trajnostnega upravljanja dobavnih verig do novih tehnologij in varnosti.

 

Do nakupa s strani Stellantis 1. avgusta 2017 smo o trajnosti poročali v sklopu Poročila o trajnosti GM družbe General Motors in tako bomo vključeni tudi v njihovo poročilo za leto 2017. Od leta 2018 naprej bomo vključeni v poročanje CSR (Corporate Social Responsibility, družbena odgovornost podjetja) Stellantis.

 

Certifikati ISO 14001/50001

Naši proizvodni obrati in nekatera neproizvodna mesta vzdržujejo sisteme za okoljsko upravljanje v skladu s certifikatom ISO 14001. Standard ISO 14001 predstavlja globalno priznani temelj za razvoj sistemov za okoljsko upravljanje, ki omogočajo doseganje okoljskih ciljev, upravljanje obveznosti glede skladnosti in izboljšanje okoljskega delovanja. Poleg tega je naša tovarna v Zaragozi certificirana v skladu s shemo EMAS. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, shema za okoljsko upravljanje in revizijo) je prostovoljni instrument, ki temelji na Uredbi EU 1221/2009 ter podjetjem in organizacijam vseh velikosti in iz različnih panog pomaga stalno izboljševati njihovo okoljsko delovanje.

 

Večina naših sistemov za upravljanje z energijo je certificiranih v skladu s standardom ISO 50001. Certifikat ISO 50001 je namenjen podpori podjetjem iz različnih panog pri učinkoviti uporabi energije za zmanjšanje stroškov in varčevanje z viri. Podjetjem omogoča razvoj in izvajanje učinkovitih energetskih politik ter uporabo analiz podatkov za pregled doseganja ciljev.

 

Okoljska in energetska politika

Svojo odgovornost do okolja jemljemo zelo resno. Okoljska in energetska politika družbe Opel/Vauxhall služi kot okvir in vodilo za naše zaposlene ter povzema naše zaveze glede zaščite okolja, energetske učinkovitosti in trajnosti.

 

Vizija

 


Cilj družbe Opel/Vauxhall je biti vodilni avtomobilski proizvajalec in ponudnik mobilnostnih rešitev s CO₂-nevtralnim delovanjem brez odpadnih snovi.
 

 

Okoljska in energetska načela

 

Družba Opel/Vauxhall je zavezana k varovanju zdravja ljudi ter zaščiti naravnih virov in okolja. Ta zaveza vključuje delovanje v skladu z zakoni, a gre še dlje in vključuje integracijo dobrih okoljskih in energetskih praks v vse poslovne odločitve. Družba Opel/Vauxhall si prizadeva za stalno izboljševanje okoljskega in energetskega delovanja z določanjem ustreznih ciljev, zagotavljanjem potrebnih virov in uporabo sistemov za upravljanje. Naslednja okoljska/energetska načela predstavljajo okvir za določanje ciljev in smernice za zaposlene v družbi Opel/Vauxhall pri vsakodnevnem delu.

 

1. Zavezani smo ukrepom za ohranjanje in obnavljanje okolja. To vključuje zmanjšanje odpadkov in emisij, ohranjanje virov, varčevanje z energijo in recikliranje materialov v vseh fazah življenjskega cikla izdelka.

 

2. Še naprej si bomo prizadevali za razvoj alternativnih pogonskih sistemov in trajnostnih mobilnostnih rešitev za odpravljanje emisij škodljivih snovi.

 

3. Tudi v prihodnje bomo podpirali nakup energetsko učinkovitih izdelkov in storitev ter oblikovanje za izboljšanje energetske učinkovitosti.

 

4. Še naprej bomo z vladnimi ustanovami sodelovali pri razvoju tehnično primernih in finančno sprejemljivih okoljskih zakonov in predpisov.

 

5. Izpolnjevali bomo zahteve glede skladnosti z zakonskimi zahtevami in drugimi predpisi, na katere je družba Opel/Vauxhall pristala glede uporabe energije, porabe in učinkovitosti v povezavi z okoljem.

 

6. Za zaščito okolja bomo v proizvodnih obratih še naprej uporabljali sisteme upravljanja, certificirane v skladu s standardom ISO 14001 ali EMAS. Na neproizvodnih mestih bo potrebna stopnja sistema upravljanja določena na osnovi ocene tveganj. V večini naših proizvodnih obratov za upravljanje energetske učinkovitosti uporabljamo sisteme upravljanja, certificirane v skladu s standardom ISO 50001, razvijamo pa tudi strategijo za uvedbo tovrstnih sistemov v vseh proizvodnih obratih. Še naprej bomo izboljševali svoje sisteme upravljanja za večjo okoljsko in energetsko učinkovitost.

 

7. Od dobaviteljev bomo zahtevali vzdrževanje sistemov, certificiranih v skladu s standardom ISO 14001/ ISO 50001 ali enakovrednim. Poleg tega bomo pri izbiri dobaviteljev upoštevali okoljsko in energetsko učinkovitost.

 

8. V proizvodne sisteme, načrtovanje, vzdrževanje in logistične postopke bomo tudi v prihodnje vključevali okoljske/energetske ukrepe za večje zavedanje in odgovornost posameznikov in boljši nadzor nad našimi tveganji.

 

9. Smo dostopni in se dogovarjamo z notranjimi in zunanjimi deležniki vključno z zagotavljanjem informacij glede naše okoljske in energetske učinkovitosti ter aktivno podpiramo pobude za izboljšanje okoljske zavesti, biološke raznovrstnosti in energetske zavesti.

 

10. Zavezani smo k preobrazbi naše organizacije v energetsko izjemno učinkovito podjetje.