Opel prevzema vodstvo: zdaj so vam na voljo podatki o porabi goriva, ki temeljijo na voznem ciklu WLTP (globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila), ki bo veljal v prihodnosti. Objavljanje podatkov za vozni cikel WLTP bo z zakonom obvezno od jeseni 2018 naprej. Cikel WLTP v primerjavi s trenutno obveznim ciklom NEDC (novi evropski vozni cikel) veliko bolje odraža današnje dejanske razmere pri vožnji. Tako smo uporabnikom že olajšali oceno dnevne porabe goriva njihovih vozil. Prvo vozilo, s katerim smo izvedli meritve, je Astra, v nadaljevanju leta bo sledilo še več modelov.

Nazaj
 • IZVEDITE VEČ O VOZNEM CIKLU WLTP:

Naprej
Nazaj
 • KAJ JE VOZNI CIKEL WLTP?

  Vozni cikel WLTP sestavlja več faz, ki temeljijo na

  vsakdanjih dnevnih profilih voznikov po vsem svetu.

  Oglejte si video: Kaj je vozni cikel WLTP?
Naprej
Nazaj
 • PREDNOST ZA VAS: REALNEJŠI PODATKI O PORABI.

  Novi vozni cikel WLTP upošteva situacije, ki so bližje vsakdanji uporabi, kot pri trenutnem standardu NEDC. Tako lahko bolje ocenite svojo dnevno porabo goriva.

  Oglejte si video: Kaj je novega?
Naprej
Nazaj
 • KAKO PREPROSTO PRIHRANITE GORIVO.

  'Na nekatere za porabo goriva pomembne dejavnike, kot sta oblika vozila in vreme, ne morete vplivati. Toda – ali ste vedeli, da lahko vplivate na kar do 1/3 porabe vozila?

Naprej

VPRAŠANJA O NOVIH VREDNOSTIH PORABE.

Zakaj je cikel NEDC zastarel?

NEDC (novi evropski vozni cikel) so uvedli leta 1992, od takrat pa je prišlo do znatnih sprememb vozil, cest in vozniških navad. NEDC je umeten laboratorijski test in služi ekskluzivno primerjavi različnih vozil, saj ne odraža normalne porabe. To pomeni, da se dejanska poraba pogosto zelo razlikuje od informacij NEDC. Med glavnimi vzroki so:

 

• Teoretični profil vožnje ne ustreza dejanskim profilom uporabnikov.
• Nezadostno pospeševanje.
• Preveč faz s postanki.
• Ne vključuje večje hitrosti, npr. na avtocestah. Tako je določena prenizka povprečna hitrost.
• Točke prestavljanja so določene kar glede na tip menjalnika – enake so za vsa vozila z ročnim menjalnikom.
• Oprema za doplačilo ni upoštevana.

Kaj meri NEDC?

NEDC je zakonsko obvezen za vsa vozila od leta 1992. NEDC temelji na teoretičnem profilu vožnje in je sestavljen iz dveh delov: v prvih 13 minutah simulira vožnjo v mestnem prometu s številnimi ustavljanji in speljevanji. Drugi del ustreza zunajmestni vožnji z največjo hitrostjo 120 km/h.

Kateri so štirje deli cikla WLTP?

Da bi bila poraba določena bolj realno, vozni cikel WLTP temelji na globalni statistični raziskavi dejanskih profilov vožnje. Tako vključuje štiri dele z različnimi povprečnimi hitrostmi, ki na splošno predstavljajo profile uporabe po vsem svetu: nizek, srednji, visok in zelo visok del. Vsaka faza vključuje različne količine in stopnje pospeševanja, zaviranja, ustavljanja in podobno, ki odražajo vsakdanje vozne situacije.

Kakšna je razlika med cikloma NEDC in WLTP?

Od uvedbe cikla NEDC leta 1992 so se avtomobili in vozni slogi znatno spremenili. Testni parametri cikla WLTP so prilagojeni, da natančneje odražajo dejanske pogoje. Zdaj vključujejo:

 

• Daljše čase vožnje (30 minut : 20 minut)
• Krajše čase postankov (13 % : 25 %)
• Večje razdalje (približno 23 km : 11 km)
• Višje hitrosti (najv. 130 km/h : 120 km/h)
• Skoraj 50 % višje povprečne hitrosti
• Večje maksimalno pospeševanje in več faz pospeševanja
• Približno 20-30 % višjo moč pri vožnji na osnovi bolj dinamičnih voznih situacij
• Bolj realistično določanje upora pri vožnji za preverjanje porabe goriva
• Upoštevanje opreme za doplačilo v vozilu

 

Vrednosti, pridobljene s ciklom WLTP, so primerljive po vsem svetu, medtem ko so vrednosti pri ciklu NEDC veljavne samo v Evropi.

Close

Podatki o porabi, navedeni v "novem evropskem voznem ciklu" (NEDC), so natančni in preprosto primerljivi, a niso popolni. Odkar je bil cikel NEDC leta 1992 predpisan z zakonom, so se avtomobili in individualni vozni slogi znatno spremenili. Da bi bolje odražali nove pogoje, so testne parametre na novo določili v "globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila" (WLTP).

 

Zdaj upoštevajo:

 • Bolj realistično vozno dinamiko in zunanje temperature
 • Večje preskusne razdalje
 • Višje povprečne in maksimalne hitrosti
 • Krajše prekinitve
 • Več zaviranja in pospeševanja

 

Pri voznem ciklu WLTP ima pomembno vlogo tudi vpliv opreme za doplačilo. Objavljanje podatkov za vozni cikel WLTP bo z zakonom predpisano za vse proizvajalce avtomobilov od jeseni 2018 naprej.

Close

NEDC določa vrednosti porabe pri "mestni, zunajmestni in kombinirani vožnji", ki temeljijo na teoretičnem profilu vožnje, WLTP pa uporablja "dejanske" profile vožnje, pridobljene z globalno statistično raziskavo. Vozni cikel WLTP je razdeljen na štiri dele z različnimi povprečnimi hitrostmi: nizek, srednji, visok in zelo visok del. Vsak del vključuje različne faze vožnje z ustavljanji, pospeševanjem in zaviranjem, ki predstavljajo vsakdanje profile vožnje. Vsako kombinacijo motorja in menjalnika preizkusijo z najbolj ekonomično opremo in z opremo, ki najbolj intenzivno porablja gorivo.

 

Opel trenutno preverja vse modele v svoji ponudbi v skladu s standardi WLTP. Objavljene vrednosti so določene v razponu od najmanjše do največje porabe za vsako kombinacijo motorja in menjalnika. Tako je mogoče natančno oceniti pričakovano dnevno porabo vsakega modela.

 

Prosimo, upoštevajte: Vrednosti, ki temeljijo na voznem ciklu WLTP, so pridobljene s standardiziranim, vnaprej določenim voznim ciklom s testno napravo.

Close

Od 1. septembra 2017 so določena nova vozila homologirana z uporabo globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP), ki je nov in natančnejši preskusni postopek za merjenje porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 bo cikel WLTP povsem nadomestil novi evropski vozni cikel (NEDC), s katerim trenutno potekajo meritve. Zaradi realnejših testnih pogojev so izmerjene vrednosti porabe goriva in emisij CO₂ pri ciklu WLTP v številnih primerih višje kot pri ciklu NEDC.

 

Vozni cikel WLTP ("globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila") odgovarja na ključne pomanjkljivosti cikla NEDC ("novi evropski vozni cikel"). NECD je trenutni način merjenja, ki ga določata uredbi R (ES) št. 715/2007 in R (ES) št. 692/2008; prav tako je z zakonom predpisano navajanje vrednosti porabe goriva in emisij, ugotovljenih s tem merjenjem. Vozni profil novega voznega cikla natančneje ustreza vsakdanji uporabi in ga ne merijo samo z določeno stopnjo opreme, temveč upošteva tudi vpliv dodatne opreme in opreme za doplačilo.

 

Dnevna poraba goriva vozila je v veliki meri odvisna od individualnega profila uporabe in kraja vožnje: v mestnem prometu, na podeželskih cestah ali na avtocestah. Vse te razlike so veliko bolj upoštevane v voznem ciklu WLTP. Namesto izračuna vrednosti samo za "mestno, zunajmestno in kombinirano vožnjo" (kot določata uredbi R (ES) št. 715/2007 in 692/2008) na osnovi teoretičnega profila vožnje, WLTP zagotavlja štiri individualne vrednosti za različne vnaprej določene profile vožnje (nizek, srednji, visok in zelo visok), ki temeljijo na statističnih raziskavah in analizi uporabniških profilov in povprečij. Poleg tega je vozni cikel WLTP veliko bolj dinamičen od cikla NEDC in odraža večji delež pospeševanj, višje povprečne hitrosti in višjo največjo hitrost.

 

Z vrednostmi, ki so za Opel Astro na voljo od junija 2016, Opel prikazuje razpon, ki ga je možno razložiti na naslednji način: spodnja vrednost je najnižja vrednost štirih faz cikla WLTP, dosežena pri vožnji z različico Opel Astre z najnižjimi vrednostmi porabe za določeno kombinacijo motorja in menjalnika. Zgornja vrednost je najvišja vrednost štirih faz cikla WLTP, dosežena pri vožnji z različico Opel Astre z najvišjimi vrednostmi porabe za ustrezno določeno kombinacijo motorja in menjalnika. Pridobljene vrednosti zagotavljajo dober pregled in uporaben namig o pričakovani dnevni porabi.

 

Prosimo, upoštevajte: Vrednosti, ki temeljijo na voznem ciklu WLTP, so pridobljene s standardiziranim, vnaprej določenim voznim ciklom s testno napravo.