PRAVNO OBVESTILO.

S to spletno stranjo (v nadaljevanju ‘spletna stran’) v imenu skupine povezanih podjetij, ki zagotavljajo distribucijo vozil znamke Opel v Evropi, upravlja družba Opel Automobile GmbH, registrirana po nemških zakonih in s sedežem na naslovu Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemčija (v nadaljevanju ‘Opel’).

 

Pred uporabo te spletne strani pozorno preberite te pogoje. Uporaba te spletne strani pomeni, da sprejemate te pogoje, ne glede na to, ali ste se registrirali pri Oplu. Če teh pogojev ne sprejemate, ne uporabljajte te spletne strani.

Obvestila

Na tej spletni strani skušamo zagotoviti objavo kar najbolj izčrpnih in dejanskih informacij. Kljub temu si pridržujemo pravico, da kadar koli in brez obvestila spremenimo cene, barve, materiale, opremo, specifikacije, modele in razpoložljivost.

Nekatere povezave na tej spletni strani lahko vodijo do spletnih strani, za katere skrbijo njihovi neodvisni lastniki. Za tam objavljene informacije odgovarjajo izključno lastniki teh spletnih strani. Opel ne nadzira in ne odgovarja za vsebino neodvisnih spletnih strani; svojim obiskovalcem zagotavlja te povezave z namenom, da bi jim pomagal pri priročni uporabi.

Določila in pogoji spletne strani

1. Intelektualna lastnina

Celotno gradivo na tej spletni strani je Oplova intelektualna lastnina. Gradiv ni dovoljeno kopirati ali reproducirati razen v obsegu, ki je potreben za njihov spletni ogled. Kljub temu lahko ob upoštevanju naslednjih določil za osebno uporabo natisnete celotne strani te spletne strani:

 

(a) nobenega dokumenta ali povezane grafike na spletni strani ne spreminjate na kakršen koli način
(b) nobene grafične vsebine na spletni strani ne uporabljate ločeno od skladnega besedila;
(c) na vseh kopijah so vidne navedbe Oplovih avtorskih pravic in blagovnih znamk.


Ne glede na splošna načela zgornjih navedb vam lahko Opel občasno zagotovi možnost prenosa ozadij, ohranjevalnikov zaslona in drugih pripomočkov s spletne strani. Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za tovrstne prenose.

 

2. Povezave s spletno stranjo

Če želite zagotoviti povezavo do spletne strani, mora voditi do Oplove vstopne oziroma začetne strani.

 

3. Dostop do storitve

Čeprav si Opel prizadeva, da bi bila spletna stran običajno na voljo 24 ur na dan, Opel ne odgovarja, če spletna stran iz katerega koli vzroka ni na voljo kadar koli ali v poljubnem časovnem obdobju.

 

Dostop do spletne strani je lahko prekinjen začasno in brez obvestila v primeru okvare, vzdrževanja ali popravila sistema ali zaradi vzrokov, na katere Opel nima vpliva.

 

4. Gradivo in vedenje obiskovalcev

Razen osebno določljivih podatkov, ki so vključeni v Oplovo politiko varovanja zasebnosti in piškotkov, veljajo vsa gradiva, ki jih prenesete ali objavite na spletni strani, kot nezaupna in nelastniška. Opel za tovrstne materiale nima nobenih obveznosti. Opel in njegovi zastopniki lahko za kakršen koli namen brez omejitve kopirajo, razkrijejo, distribuirajo, vključijo in drugače uporabijo tovrstna gradiva in podatke, slike, zvoke, besedilo in druge elemente, ki so vključeni v ta gradiva.

 

Naslednjih gradiv ne smete objavljati na spletni strani ali jih prenašati na spletno stran ali z nje:

 

(a) gradiv, ki vsebujejo grožnje, obrekovanje, obscenosti, nedostojnosti, uporništvo, žalitve, pornografijo in zlorabe, spodbujajo rasno nestrpnost, so diskriminatorna, preteča, škandalozna, podžigajoča, bogokletna, zlorabljajo zaupanje, zlorabljajo zasebnost ali lahko povzročijo vznemirjenje ali neprijetnosti; ali
(b) gradiv, za katera niste pridobili vseh potrebnih licenc in/ali odobritev; ali
(c) gradiv, ki predstavljajo ali spodbujajo ravnanje, ki velja za kaznivo dejanje, je vzrok za civilno odgovornost ali je sicer v nasprotju z zakonom ali krši pravice katere koli tretje stranke v kateri koli državi na svetu; ali
(d) gradiv, ki so tehnično škodljiva (vključno z računalniškimi virusi, logičnimi bombami, trojanskimi konji, črvi, škodljivimi sestavnimi deli, okvarjenimi podatki ali drugo zlonamerno programsko opremo ali škodljivimi podatki).

 

Spletne strani ne smete zlorabiti na noben način vključno z vdorom vanjo.

Opel bo v polnem obsegu sodeloval z vsemi organi kazenskega pregona ali odredbami sodišč, ki od njega zahtevajo ali ga usmerjajo k razkritju identitete ali lokacije oseb, ki so z objavo gradiv kršile ta 4. člen.

 

5. Natančnost informacij

Informacije na tej spletni strani so namenjene Oplovim strankam. Opel si bo po najboljših močeh prizadeval zagotoviti, da bo vsebina na tej spletni strani natančna in posodobljena. Zaradi narave zalog vozil in sprememb specifikacij vozil med letnimi posodobitvami se lahko na tej spletni strani prikazani izdelki razlikujejo od najnovejše specifikacije. Del opisane ali prikazane opreme je lahko morda na voljo samo v določenih državah ali je na voljo samo za doplačilo. Uporabnikom priporočamo, da ob naročilu pri svojem prodajalcu preverijo vse specifično želene funkcije vozila. Opel si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni specifikacije izdelka in ne sprejema odgovornosti za zahtevke ali izgube, do katerih je prišlo v povezavi z vsebino spletne strani.

Izjave na tej strani niso zavezujoče, zato se ne zanašajte nanje. Gradivo na spletni strani je zagotovljeno takšno, kot je, brez določil, jamstev ali drugih poljubnih pogojev. Skladno vam je ta spletna stran na voljo v obsegu, kot to dopušča zakon. Temelj uporabe spletne strani je izključitev vseh jamstev, zastopanj in pogojev, ki temu nasprotujejo.

 

6. Odgovornost

Opel in njegovi direktorji, zaposleni ali zastopniki so izključeni iz vseh jamstev in odgovornosti za vse vrste ali zneske škode, ki ste jo utrpeli vi ali tretja stranka (vključno z in brez omejitve na vse neposredne, posredne, kazenske ali posledične izgube ali škode ali izgube prihodka, dobička, dobrega imena, podatkov, pogodb, uporabe denarja ali izgube ali škode, ki izhajajo iz ali so kakor koli povezane s prekinitvijo poslovanja in nedopustno (vključno z in brez omejitve) malomarnostjo, pogodbeno ali kako drugače) v povezavi s spletno stranjo na kakršen koli način ali v povezavi z uporabo, zaradi nezmožnosti uporabe ali posledice uporabe spletne strani, katere koli s to spletno stranjo povezane spletne strani ali gradiva na tovrstnih spletnih straneh, vključno z in brez omejitve na izgubo ali škodo zaradi virusov, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo, programsko opremo, podatke ali drugo lastnino zaradi vašega dostopa do, uporabe ali brskanja po spletni strani ali vašega prenosa poljubnega gradiva s spletne strani ali s to spletno stranjo povezanih spletnih strani. Nič v teh določilih ne izključuje Oplove odgovornosti za:

 

(a) smrt ali telesne poškodbe, povzročene z Oplovo malomarnostjo;
(b) goljufijo ali goljufive napačne navedbe;
(c) vse odgovornosti, ki jih ni možno izključiti ali omejiti v skladu z veljavnim zakonom.

 

7. Veljavno pravo in pristojnost sodišč

Za urejanje vseh sporov, do katerih bi lahko prišlo v povezavi s to spletno stranjo, bo uporabljena nemška zakonodaja, pristojna so sodišča v mestu Frankfurt am Main v Nemčiji.

 

Januar 2021.