Skip To Content

Okoljske informacije

Informacije o porabi goriva, emisijah co2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka

V tabeli boste našli podatke o porabi goriva, emisijah co2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za vse nove modele osebnih avtomobilov Opel

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

 

Vozite okolju prijazno. Vse informacije o varčni porabi goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka iz novih osebnih vozil najdete v priročniku za nova osebna vozila.