REACh

Opel podpira temeljne cilje uredbe REACh ( R egistration, E valuation, A uthorisation and Restriction of Ch emicals – registracija, ovrednotenje, odobritev in omejitev snovi, ki so izdelane ali uvožene v EU.) – ključne uredbe za nadzor kemikalij v EU, namenjene zaščiti človeškega zdravja in okolja pred tveganji izpostavljenosti kemikalijam. Zakon je začel veljati 1. junija 2007.