Doseg pri vožnji z električnim pogonom

Merjenje dosega z električnim pogonom.

Doseg električnih avtomobilov so merili s standardiziranim preskusnim postopkom v Evropi: NEDC.

Tega je zamenjal "globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila" (WLTP). S preskusnim postopkom WLTP izmerjeni doseg Corse-e je do 330 km*. Seveda se največji doseg pri vsakodnevni uporabi razlikuje tako od podatka NEDC kot od vrednosti WLTP. Na doseg vplivajo dejavniki, kot so značilnosti cestišča, vremenski pogoji, slog vožnje in dodatne obremenitve.

 

Novi vozni cikel WLTP upošteva situacije, ki so bliže vsakdanji uporabi, kot pri trenutnem standardu NEDC. Tako lahko bolje ocenimo dnevno porabo.

 

WLTP vključuje:

  • Bolj realistično vozno dinamiko in zunanje temperature
  • Večjo preskusno razdaljo
  • Višje povprečne in maksimalne hitrosti
  • Krajši čas ustavitve
  • Več zaviranja in pospeševanja

 

Več o načinih merjenja NEDC in WLTP najdete tukaj.

 

* Podatki o dosegu so predhodni in so bili določeni v skladu z metodologijo preskusnega postopka WLTP (R (ES) št. 715/2007, R (EU) št. 2017/1151). Homologacija za ES in certifikat o skladnosti še nista na voljo. Predhodne vrednosti se lahko razlikujejo od uradnih končnih podatkov za homologacijo. Vsakodnevna uporaba se lahko razlikuje in je odvisna od različnih dejavnikov. Mednje sodijo še posebej osebni slog vožnje, značilnosti poti, zunanja temperatura, ogrevanje/klimatiziranje, predhodno prilagajanje temperature.