Pomembne informacije

 1. Po 31. decembru 2020 storitve OnStar in storitve z omrežjem Wi-Fi* ne bodo več dostopne. Po tem datumu ne bodo na voljo niti storitve preizkusnega obdobja niti plačljive naročnine ali storitve, vključno s storitvami klica v sili.
 2. Vse storitve so odvisne od pokritosti in razpoložljivosti mobilnega omrežja.
 3. Storitve OnStar zagotavlja podjetje OnStar Europe Ltd. [ponudnik storitev kot tretja stranka] in zahtevajo račun pri njem.
 4. Glejte spletno stran www.opel.si/onstar glede dodatnih informacij o sistemu OnStar in storitvah z omrežjem Wi-Fi*.
 5. Po začetnem 12-mesečnem preizkusnem obdobju je treba za storitve plačati. Paketi z naročnino OnStar se lahko razlikujejo od storitev, ki so vključene v brezplačni preizkusni paket storitev.
 6. Storitve Wi-Fi* zagotavlja izbrani ponudnik mobilnega omrežja in zahtevajo dodaten račun pri njem. Preizkus storitve Wi-Fi* je časovno omejen, omejen je tudi prenos podatkov. Po poteku je treba za storitve plačati.
 7. OnStar storitve pomoči v sili niso storitve eCall, kot jih določajo predpisi eCall.
 8. OnStar deluje kot povezava do obstoječih izvajalcev pomoči v sili. Prav tako vseh podatkov o trčenju morda ne bodo posredovala vsa vozila.
 9. Nekatere možnosti aplikacije za pametne telefone morda niso na voljo za vsa vozila/stopnje opreme in lahko zahtevajo naročnino na OnStar. Za več podrobnosti in glede omejitev storitev glejte spletno stran www.opel.si/onstar.
 10. OnStar bo k vam poslal profesionalno ekipo za pomoč pri okvari. Če za vaše vozilo velja Oplova pomoč na cesti za nova vozila, se bo OnStar povezal z izvajalcem Oplove pomoči na cesti, ki bo zagotovil brezplačno pomoč v skladu z določili in pogoji Oplove pomoči na cesti. Če za vaše vozilo Oplova pomoč na cesti za nova vozila ne velja več, lahko izvajalec pomoči v primeru okvare za zagotovljene storitve izstavi račun.
 11. Svetovalec sistema OnStar vam lahko pomaga rezervirati hotelsko sobo prek Booking.com v skladu s pogoji in izjavo o zasebnosti Booking.com, objavljenimi na spletni strani Booking.com, ter veljavnimi pogoji, ki veljajo za vaš hotel. OnStar vam pomaga pri rezervaciji in ni odgovoren za storitve, ki jih nudita Booking.com ali ustrezni hotel. Potrebna sta e-poštni naslov in kreditna kartica.
 12. Na voljo samo za parkirišča, navedena v Parkopedia.com. Razpoložljivost parkirišč se določi v času stika z operaterjem sistema OnStar in se lahko spremeni.
 13. Nekatere možnosti prenosa cilja morda niso na voljo za vsa vozila/stopnje opreme. Pogoj za prenos cilja je vgrajen Oplov navigacijski sistem z zemljevidom. Za več podrobnosti in glede omejitev storitev glejte spletno stran www.opel.si/onstar.

 

*v kolikor je storitev na voljo v vaši državi