FAQ

Pogosto zastavljena vprašanja

OPEL CONNECT – POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

SPLOŠNO.

Kaj je Opel Connect?

 

Opel Connect je nov način za zagotavljanje povezav in varnosti na poti. Pametni tehnološki sistemi so vedno pripravljeni pomagati, povezane storitve pa nudijo varnost in inovacije. Opel Connect, ki prihaja v letu 2019, omogoča varno vožnjo in zagotavlja, da bo vsako potovanje osupljivo in učinkovito.

 

 

Katere storitve so na voljo s sistemom Opel Connect?

 

SOS klic in asistenčni klic sta prvi funkciji novega sistema Opel Connect in bosta predvidoma že od maja 2019 na voljo z modeli Grandland X, Crossland X, Combo, Vivaro in Zafira Life.

 

Vozila, s katerimi sta na voljo funkciji SOS klic in asistenčni klic, so opremljena z rdečim gumbom za SOS klic in črnim gumbom za storitve.

 

SOS klic se samodejno sproži v primeru nezgode z aktiviranjem varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov. SOS klic je možno sprožiti tudi ročno s pritiskom na rdeči gumb SOS. Asistenčni klic je možno sprožiti samo ročno s pritiskom na črni gumb za storitve.

 

Če pogledamo podrobneje, SOS klic vključuje naslednje možnosti:

 

Samodejno obvestilo o trčenju (“ACN") zagotavlja pomoč v primeru nezgode s sproženjem varnostne blazine. V tem primeru se službi za javno varnost (PSAP) samodejno prenese signal ACN z informacijami o uporabniku in lokaciji dogodka.

 

Pomoč v sili (“EA”) potnikom v vozilu omogoča, da s pritiskom na rdeči gumb SOS v vozilu pokličejo pomoč v sili. Pri tem ukrepu sistem prenese informacije o vozilu in lokaciji dogodka službi PSAP, ki pomaga uskladiti pošiljanje ustrezne pomoči v sili.

 

Vedno sta vključena zahtevek položaja (PRQ) in nabor podatkov za SOS klic za samodejni prenos službi PSAP: službi PSAP omogočata ugotavljanje natančne lokacije vozila in podpirata funkciji Samodejno obvestilo o trčenju in Pomoč v sili.

 

Če pogledamo podrobneje, asistenčni klic vključuje naslednje možnosti:

Asistenčni klic (“RSA”) potnikom v vozilu omogoča dostop do pomoči na cesti s pritiskom na črni gumb za storitve, ki je vgrajen v vozilu. Pri tem ukrepu sistem zažene glasovni klic in samodejno prenese nabor podatkov za asistenčni klic AC, ki pomaga uskladiti pošiljanje ustrezne pomoči na cesti stranki.

 

Vključena sta tudi zahtevek položaja (PRQ) in nabor podatkov za asistenčni klic za samodejni prenos izvajalcu storitve: izvajalcu storitve omogočata ugotavljanje natančne lokacije vozila in podpirata naslednjo funkcijo: Dostop do pomoči na cesti.

 

Dodatne storitve, na primer navigacija s spletno povezavo ter stanje in informacije vozila, bodo predvidoma na voljo oktobra 2019. Ko bodo na voljo dodatne storitve, vas bo Opel obvestil na spletni strani [vnesite povezavo].

SOS KLIC.

V katerih nujnih primerih lahko pritisnem gumb SOS?

Funkcija za SOS klic vam lahko pomaga pri vseh vrstah urgentnih primerov ali dogodkov v vozilu, v katerih je ogroženo življenje. Če ste sami udeleženi v nezgodi, potrebujete zdravstveno pomoč ali ste priča nezgodi na cesti in želite obvestiti reševalne službe, pritisnite rdeči gumb SOS, ko bi sicer s telefonom poklicali številko 112; sistem vas bo povezal z lokalnim centrom za obveščanje (PSAP) na številki 112.

 

 

Kaj če nehote pritisnem rdeči gumb SOS?

Včasih se zgodi tudi kaj takega in to ne predstavlja težave. Če ste nehote pritisnili gumb, lahko s ponovnim pritiskom prekinete klic, sicer vas bo sistem povezal in operaterju centra za obveščanje (PSAP) boste pojasnili dogodek.

 

 

Je funkcija SOS klic na voljo v vseh državah EU?

Da, funkcija SOS klic je na voljo v vseh državah EU vključno z Veliko Britanijo ter Švico, Liechtensteinom, Norveško in Islandijo.

 

 

V katerem jeziku bo operater PSAP govoril z mano, ko se sproži SOS klic?

SOS klic se usmeri najbližjemu centru za pomoč v sili/točki centra za obveščanje. Operater PSAP uporablja lokalni jezik.

 

 

Kaj se zgodi, če ne morem govoriti z operaterjem PSAP ali če me ne razume?

V vsakem primeru, tudi če nobeden od potnikov ne more govoriti na primer zaradi poškodb ali ga ni možno razumeti, se pošlje ‘minimalni nabor podatkov’ in reševalne službe prejmejo podatek o položaju vozila. Če operater ne govori vašega jezika, poskusite z angleščino.

 

 

Lahko uporabim rdeči gumb SOS tudi za druge namene, npr. ko potrebujem nasvet ali informacije?

Ne, ta gumb je samo za nujne primere, kot so nezgode, zdravstvene urgence ali dogodki, ko je ogroženo življenje. Uporaba rdečega gumba SOS za druge namene šteje za zlorabo in se lahko kaznuje.

ASISTENČNI KLIC IN POMOČ NA CESTI

Kaj se zgodi, če pritisnem črni gumb za storitve (poleg rdečega gumba SOS)?

Če ste avto kupili v državi, kjer Opel nudi asistenčni klic, vas bo pritisk na ta gumb povezal z asistenčnim centrom, ta pa vam bo zagotovil dostop do pomoči na cesti.

Obenem se asistenčnemu centru pošlje SMS z naborom podatkov, ki ekipi za pomoč na cesti omogočijo učinkovito pomoč.

V vseh drugih državah ta gumb nima funkcije, dokler ni aktiviran asistenčni klic z dostopom do pomoči na cesti.

 

 

Kako deluje pomoč na cesti?

Ko pritisnete na črni gumb za storitve, vas sistem poveže z asistenčnim centrom v državi, kjer je bilo vaše vozilo prvič registrirano (domača država). Če se je primer, ko potrebujete pomoč, zgodil zunaj domače države, se bo domači izvajalec pomoči povezal z izvajalcem pomoči na cesti blizu vaše trenutne lokacije.

 

 

V katerih primerih lahko pritisnem črni gumb za storitve?

Asistenčni klic lahko uporabite pri vseh primerih okvar. Kot okvara veljajo tudi posledice nezgode, spraznjen akumulator in poškodovani ključi.

Kot okvara ne veljajo dogodki, kot so splošni vpoklic izdelka, rutinska ali druga servisna preverjanja, pregledi ali namestitev dodatne opreme. Kraja, požar, lom stekla, izguba ključev, v vozilu zaklenjeni ključi, napačno gorivo, pomanjkanje goriva, pomanjkanje dodatka AdBlue in težave s prikolico prav tako ne veljajo za okvaro.

 

Lahko uporabim črni gumb za storitve tudi za druge namene, npr. ko potrebujem nasvet ali informacije?

O: Ne, črni gumb za storitve lahko uporabite samo v primeru okvare.

TEHNIČNE TEŽAVE IN DELOVANJE

Kako se samodejno sproži SOS klic?

SOS klic se samodejno sproži v primeru trčenja vozila. Pri aktiviranju varnostnih blazin ali zategovalnikov varnostnih pasov sistem neposredno in takoj (24/7) vzpostavi glasovni klic na številko 112 ter vas poveže z ustreznim centrom za obveščanje (PSAP).

 

Lahko SOS klic sprožim ročno?

SOS klic lahko sprožite tudi ročno z dolgim pritiskom na rdeči gumb SOS. Uporabite ga lahko v primeru, da ste udeleženi v nezgodi in potrebujete pomoč ali če vidite nezgodo, ki zahteva pomoč

 

Kaj se zgodi, če pride do nezgode ali okvare na kraju, kjer je šibek signal ali mobilni telefon sploh ne sprejema signala omrežja?

Če SOS klica ni možno uspešno izvesti, je sistem opremljen s funkcijo za samodejni ponovni poskus. Na območjih brez pokritosti s signalom SOS klic ali asistenčni klic morda ne bosta na voljo.

 

Bosta SOS klic ali asistenčni klic vedno delovala?

SOS klic in asistenčni klic sta odvisna od omrežij za brezžične komunikacije in sistemov za satelitsko določanje položaja. V nekaterih primerih se lahko na odmaknjenih območjih zgodi, da funkciji za SOS klic in asistenčni klic ne bosta imeli ustreznega signala, to pa prepreči njuno delovanje.

 

Ali SOS klic deluje v parkiranem vozilu z izklopljenim kontaktom?

SOS klic lahko sprožite s pritiskom na rdeči gumb SOS v vozilu, asistenčni klic pa sprožite s pritiskom na črni gumb za storitve. To je možno tudi pri izključenem kontaktu.

Samodejni SOS klic se sproži v primeru nezgode z aktiviranjem varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov. Samodejni klic deluje samo pri vključenem kontaktu.

 

Ali moram za delovanje SOS klica ali asistenčnega klica povezati mobilni telefon ali kupiti dodatno SIM kartico?

Ne, avto je že opremljen s SIM kartico za funkciji SOS klic in asistenčni klic. Povezava dodatnega mobilnega telefona ni potrebna.

 

ZASEBNOST PODATKOV

Kateri (osebni) podatki se posredujejo pri sproženju SOS klica in za katere namene?

 

Pri sproženju v vozilo vgrajeni sistem za SOS klic neposredno in takoj (24/7) vzpostavi glasovni klic na številko 112 ter vas poveže z ustreznim centrom za obveščanje (PSAP).

Tudi če nobeden od potnikov ne more govoriti na primer zaradi poškodb, se pošlje ‘minimalni nabor podatkov’, ki vključuje natančno lokacijo kraja nezgode, način sproženja (samodejni ali ročni), identifikacijsko številko vozila, vrsto vozila, vrsto pogona, časovni žig in smer vožnje. Na ta način bodo reševalcem čim prej na voljo dragocene informacije. Osebni podatki, kot sta ime ali naslov lastnika vozila, niso vključeni.

 

 

Kateri (osebni) podatki se posredujejo pri sproženju asistenčnega klica in za katere namene?

 

Ko pritisnete črni gumb za storitve, se sproži telefonski klic v asistenčni center in obenem se asistenčnemu centru pošlje SMS z naborom podatkov, ki ekipi za pomoč na cesti omogočijo učinkovito pomoč. SMS vsebuje na primer podatek o položaju vozila in informacije o vozilu.

 

 

Ali lahko preprečim pošiljanje podatkov?

 

Pri samodejnem ali ročnem sproženju klica se podatki samodejno prenesejo v center za obveščanje oziroma v asistenčni center.

Za asistenčni klic lahko prilagodite nastavitve zasebnosti v vozilu. To bo vplivalo na nabor podatkov, posredovanih v primeru sproženja asistenčnega klica. Onemogočite lahko posredovanje geolokacije ali celotnega nabora podatkov za asistenčni klic. Konfiguracija nastavitev zasebnosti za asistenčni klic je ustrezno pojasnjena v vaših navodilih za uporabo vozila. Nastavitve vozila za asistenčni klic morda niso na voljo v vseh geografskih območjih.

Nastavitve zasebnosti ne vplivajo na SOS klic. Ker je storitev SOS klic obvezna, te funkcije ne morete izklopiti v nastavitvah zasebnosti.

Če ne želite, da bi bil v vašem avtomobilu na voljo SOS klic, se za nadaljnje informacije obrnite na družbo OPEL.

 

 

 

Ali vozilo beleži moje vožnje in pošilja podatke drugim, da vedo, kje sem?

 

V nujnem primeru bo vozilo centru za obveščanje PSAP poslalo zakonsko zahtevan nabor podatkov, ki vključuje lokacijo vozila in smer vožnje. Tako bo pomagalo varovati vaše življenje. Isto velja tudi za asistenčni klic, ko se nabor podatkov samodejno pošlje v asistenčni center. Za zagotovitev teh funkcij se modula za SOS klic in asistenčni klic vede kot mobilni telefon s SIM kartico, ki je povezan z mobilnim/telekomunikacijskim omrežjem.

 

 

Katere podatke pošilja sistem?

 

Pri SOS klicu se pošlje ‘minimalni nabor podatkov’, ki ga je standardiziral Evropski odbor za standardizacijo in vključuje natančno lokacijo kraja nezgode, način sproženja (samodejni ali ročni), identifikacijsko številko vozila, vrsto vozila, vrsto pogona, časovni žig in smer vožnje. To je še posebej pomembno na avtocestah z ločenimi voznimi pasovi. Pri asistenčnem klicu se lahko pošljejo dodatne informacije o vozilu, ki ekipi za pomoč na cesti omogočajo učinkovito posredovanje.

 

 

Lahko izberem, kateri podatki se bodo poslali?

 

Ne, glede minimalnega nabora podatkov, ki se pošljejo pri SOS klicu, ne morete odločati, saj so ti podatki zakonsko določeni in standardizirani. Pri sproženju SOS klica ali asistenčnega klica se samodejno pošlje nabor podatkov, ki je določen za oba primera. Poleg teh dveh naborov podatkov sistem ne pošilja dodatnih ali osebnih podatkov.

 

 

Kako bodo ti podatki uporabljeni?

 

Podatki bodo reševalce ali ekipo za pomoč na cesti obvestili o položaju in stanju vozila, da bodo lahko kar se da hitro in učinkovito posredovali. Sistem vaših podatkov ne posreduje nikomur drugemu.

NAKUP IN STROŠKI

Kako si lahko zagotovim sistem Opel Connect s funkcijama za SOS klic in asistenčni klic?

Sistem Opel Connect s funkcijama za SOS klic in asistenčni klic lahko kupite skupaj z vozilom. Na voljo je za doplačilo.

 

 

Lahko s funkcijo za SOS klic in asistenčni klic opremim svoj sedanji avto?

Funkciji za SOS klic in asistenčni klic bosta predvidoma na voljo z modeli Crossland X, Grandland X, Combo, Vivaro in Zafira Life od maja 2019, z njima pa bodo na voljo tudi vsi prihodnji modeli. V trenutni ponudbi vozil je SOS klic na voljo kot del paketa storitev OnStar. Vse storitve OnStar bodo prenehale delovati 31. decembra 2020.

 

 

Bo treba za SOS klic ali asistenčni klic plačevati?

Za SOS klic in asistenčni klic vam ne bo treba dodatno plačevati. V vseh državah, kjer je storitev na voljo, so stroški telefonskega klica v nujnih primerih ali pri okvari že vključeni.

 

 

Kdo plača za pomoč na cesti?

Če za vaše vozilo velja Oplova pomoč na cesti, bo svetovalec profesionalno ekipo za popravilo okvar na vašo lokacijo poslal brezplačno. V primeru, da za vozilo Oplova pomoč na cesti ne velja, vam bo ekipa AMZS storitev pomoči zaračunala.

V vsakem primeru je klic v asistenčni center za vas brezplačen.

 

 

Zakaj je funkcija za SOS klic na voljo za doplačilo? Prebral(a) sem, da morajo biti vozila opremljena s funkcijo za SOS klic od aprila 2018.

Novi predpisi v EU zahtevajo, da morajo biti s funkcijo za SOS klic opremljena vozila, ki so na novo homologirana po marcu 2018. Če je bila homologacija vašega modela vozila opravljena pred marcem 2018, funkcija za SOS klic ni zakonsko obvezna.

 

 

Koliko stane funkcija za SOS klic ali asistenčni klic?

Funkcijo za SOS klic in asistenčni klic plačate kot del opreme za doplačilo ob nakupu vozila. Za SOS klic in asistenčni klic vam ne bo treba dodatno plačevati.

PRVI KORAKI – UPORABA V VOZILU

Kako lahko začnem uporabljati in aktiviram funkcijo za SOS klic in asistenčni klic v vozilu?

Ob nakupu vozila morate s podpisom potrditi, da sprejemate Določila in pogoje ter Izjavo o zasebnosti. Ob predaji vozila je funkcja za SOS klic in asistenčni klic že na voljo in jo lahko uporabite brez dodatnih ukrepov.

 

 

Se moram za zagotovitev funkcije SOS klica in asistenčnega klica registrirati?

Ne, za funkcijo SOS klica in asistenčnega klica se vam ni treba registrirat. Ob nakupu vozila morate s podpisom potrditi, da sprejemate Določila in pogoje ter Izjavo o zasebnosti.