Primer informativnega izračuna finančnega lizinga za vozilo Opel Corsa Edition 1.2-litrska bencinski motor (102kW/75KM) s Start/Stop in 5-stopenjskim ročnim menjalnikom; maloprodajna cena z DDV je 15.985,50 EUR in velja ob nakupu na Opel Financiranje; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 129,00 EUR, pri pologu v višini 48,53% in ročnosti 84 mesecev; EOM na dan 26.04.2022 znaša 8,4175% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR, financirana vrednost 8.547,45 EUR; skupni znesek za plačilo 10.836,00 EUR; stranka v primeru Opel financiranja prejme tudi jamstvo FlexCare jamstvo in asistenca za dobo 2+2 leti (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 120.000 km. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Opel. Pridržujemo si pravico do spremembe. Slika je simbolna.

 

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0 - 5,4 l/100 km ter izpusti CO2: 105 – 123 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116 - 0,0311 g/km. Trdi delci: 0,00004 g/km in število delcev: 0.07 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij je na voljo na www.opel.si ali pri pooblaščenih Opel trgovcih.

 

Jamstvo zadovoljstva s povratnim odkupom velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen. Za več informacij povprašajte Opel partnerja.

 

Vse informacije na teh spletnih straneh so zgolj informativne narave. Vsled nepredvidljivih razmer na trgu surovin, elektronskih komponent in energije, je cena vozila zgolj informativne narave in zanjo proizvajalec, uvoznik in trgovec ne nudijo pravno zavezujočega jamstva. Končna cena vozila za izbrano vozilo se oblikuje ob dobavi vozila v skladu s takrat veljavnim maloprodajnim cenikom in prodajnimi pogoji. Vse podrobnejše informacije o končni ceni vozila in dobavnem roku, v kolikor se stranka ne odloči za vozilo iz zaloge, ter izhajajoče možnosti in pravice stranke so navedene na pogodbi, ki jo stranka sklene z izbranim Oplovim pooblaščenim trgovcem. Stranka ima v primeru, da je cena vozila, veljavna v času izdobave, višja od tiste, navedene v sklenjeni pogodbi, ali ko čas dobave vozila bistveno odstopa od informativnega roka dobave navedenega v pogodbi, možnost in pravico odstopiti od pogodbe in do vračila vplačane are.