Dodatnih 1000 € bonusa velja za vsa razpoložljiva nova vozila Corsa v primeru nakupa in registracije do konca junija 2024.

 

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,5–5,5 l/100 km, izpusti CO2: 101–125 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0139–0,0319 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.