Primer informativnega izračuna mesečnega obroka za vozilo Corsa Electric Edition , električni motor (100kW/136KM) s 50kWh baterijo in avtomatskim menjalnikom. Naveden izračun mesečnega obroka upošteva vse redne prihranke ter spodbudo Ekosklada. Obrestna mera za najem kredita znaša 3-mesečni euribor + 1,30% letno. EOM 4,402% se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Predračunska vrednost predmeta financiranja: 32.390 EUR, lastna udeležba (polog): 10.311 EUR znesek financiranja: 15.579 EUR, število obrokov: 120 mesečni obrok: 149 EUR, stroški odobritve: 175 EUR, skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 18.774,98 EUR. Kreditojemalec mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva.

 

Vse informacije na teh spletnih straneh so zgolj informativne narave. Vsled nepredvidljivih razmer na trgu surovin, elektronskih komponent in energije, je cena vozila zgolj informativne narave in zanjo proizvajalec, uvoznik in trgovec ne nudijo pravno zavezujočega jamstva. Končna cena vozila za izbrano vozilo se oblikuje ob dobavi vozila v skladu s takrat veljavnim maloprodajnim cenikom in prodajnimi pogoji. Vse podrobnejše informacije o končni ceni vozila in dobavnem roku, v kolikor se stranka ne odloči za vozilo iz zaloge, ter izhajajoče možnosti in pravice stranke so navedene na pogodbi, ki jo stranka sklene z izbranim Oplovim pooblaščenim trgovcem. Stranka ima v primeru, da je cena vozila, veljavna v času izdobave, višja od tiste, navedene v sklenjeni pogodbi, ali ko čas dobave vozila bistveno odstopa od informativnega roka dobave navedenega v pogodbi, možnost in pravico odstopiti od pogodbe in do vračila vplačane are.