Predelava izrabljenih vozil - Opel Slovenija

OPLOVA ZASNOVA ZA PREDELAVO.

Razstavljanje, drobljenje in recikliranje izrabljenih vozil

Dostava

Zadnji lastnik dostavi izrabljeno vozilo pogodbenemu podjetju za razgradnjo.
Po pregledu vozila v podjetju za razgradnjo izdajo zahtevano potrdilo o uničenju.

Razstavljanje, drobljenje in recikliranje izrabljenih vozil

Načrt recikliranja in zaščita okolja

Najprej v podjetju za razgradnjo odstranijo akumulator in nevtralizirajo varnostne blazine. Nato odstranijo gorivo in druge delovne tekočine izrabljenega vozila. Ta vključujejo motorno olje, olje v menjalniku, zavorno tekočino, hladilno tekočino in hladivo v sistemu klimatske naprave.

Razstavljanje, drobljenje in recikliranje izrabljenih vozil

Demontaža

Naslednji korak je demontaža komponent in sistemov, ki omogoča, da se jih lahko uporabi kot rabljene dele ali kot osnovo za obnovljene dele. Če je to ekonomsko sprejemljivo, odstranijo plastiko in steklo za recikliranje.

Razstavljanje, drobljenje in recikliranje izrabljenih vozil

Skladiščenje

Za okolje nevarne materiale zberejo in jih pozneje dostavijo specializiranim podjetjem za ponovno uporabo ali uničenje.

Razstavljanje, drobljenje in recikliranje izrabljenih vozil

Drobilnica

Predhodno obdelani deli karoserije se dostavijo v drobilnico, ki izrabljena vozila predela v kose in jih razvrsti v različne skupine za nadaljnje recikliranje ali ponovno uporabo.

Razstavljanje, drobljenje in recikliranje izrabljenih vozil

Tehnologija za drobilnico (PST)

Ločeni delci materialov iz drobilnice gredo v nadaljnjo obdelavo z različnimi tehnologijami (magnet, vrtinčasti tok, plavitev), ki omogočajo zagotovitev delcev materialov, primernih za uporabo v obliki sekundarnih surovin.

Razstavljanje, drobljenje in recikliranje izrabljenih vozil

Recikliranje/ponovna uporaba/odlagališča

Delce materialov iz drobilnice in obratov za drobilnico (PST) je možno reciklirati (npr. kot nadomestek za premog v plavžih ali v napravah za odstranjevanje vode iz blata) ali jih ponovno uporabiti v industriji cementa. Ta niz postopkov omogoča ponovno uporabo 85 % vozila in drastično zmanjša količino preostalih odpadkov za odlagališča.